RAZISKOVALNI MODEL IN RAZLAGA

Ključna raziskovalna področja lahko predstavimo s spodnjim modelom, ki je nastal na temelju izkušenj v mednarodnem timu in na temelju različnih analiz. Proučevanje se izvaja na temelju tega modela, ki je predstavljen na spodnji sliki.

HRM v raziskavi zajema naslednja področja
Načrtovanje kadrov + Pridobivanje in selekcija + Ocenjevanje (delovne) uspešnosti + Usposabljanje in razvoj + Management talentov + Nagrajevanje in ugodnosti + Industrijski odnosi in odnosi z zaposlenimi + Komuniciranje z zaposlenimi + HR informacijska podpora + Ostala s HR povezana področja