flag Dostop do CEEIRT spletnega vprašalnika

Vrsta raziskave

Prizadevamo si razumeti razvoj HR praks in vlog, kot odgovor na gospodarske spremembe v tej regiji in obenem ugotoviti kakšna so pričakovanja strokovnjakov za prihodnost.

Kot strateškega partnerja in HR managerja (ali kot drugo ustrezno osebo podjetja), ki ima dostop do zahtevanih informacij na ravni mednarodnega podjetja, vas prosimo, da z nami delite svoje strokovne poglede in izkušnje, povezane s temi spremembami in izpolnite vprašalnik, ki smo ga pripravili. Pri odgovorih se osredotočite na leto 2019.

Vaša managerska perspektiva je bistvenega pomena, saj nam pomaga razumeti dediščino HR praks v vaši državi. Vaš vpogled bo prispeval k povečanju strokovnosti in globalne konkurenčnosti HR praks v izpostavah multinacionalnih podjetij v vaši državi, podprl bo nacionalni in regionalni gospodarski razvoj in prispeval k nadaljnjemu vključevanju podjetij v svetovno gospodarstvo.