Usmeritve za izpolnjevanje vprašalnika

Pri nekaterih vprašanjih lahko označite več kot en odgovor. Ta vprašanja so posebej označena z oznako "MA = več odgovorov (multiple answers)".

Vabimo vas, da v primeru vprašanj in nejasnosti ta vprašanja in komentarje zapišete v vprašalnik. Vaše pripombe bomo upoštevali pri evalvaciji podatkov obenem pa bodo prispevale k večji jasnosti vprašalnika. Veseli bomo tudi vaših predlogov za izboljšanje jasnosti vprašanj.

Vabimo vas tudi, da nam na koncu vprašalnika posredujete vaše splošno mnenje o vprašalniku oz. o obravnavanem problemu.