flag Dostop do CEEIRT spletnega vprašalnika
logo

HRM v tranziciji
Prakse podružnic multinacionalk v Centralni in Vzhodni Evropi in v Sloveniji
2019

Mednarodni raziskovalni tim (v nadaljnjem besedilu CEEIRT) - sestavljen iz raziskovalcev iz različnih univerz iz Srednje in Vzhodne Evrope (CEE) izvaja dolgoročni raziskovalni projekt, ki želi tudi v Sloveniji raziskati spremembe HR praks in vlog v izpostavah multinacionalnih podjetij (MNC) ter z njimi povezanih izzivov. Prvič smo raziskavo izvedli v letu 2009-2010.
Prizadevamo si razumeti razvoj HR praks in vlog, kot odgovor na gospodarske spremembe v tej regiji in obenem ugotoviti kakšna so pričakovanja strokovnjakov za prihodnost.

Prosimo, da nam namenite okrog 20 minut in odgovorite na ta vprašanja.