flag Dostop do CEEIRT spletnega vprašalnika

Če imate kakršnokoli vprašanje o tem projektu se obrnite na vodjo raziskovalnega projekta v vaši državi dr. Andreja Kohonta.

Andrej Kohont
Assistant Professor
University of Ljubljana
Kardeljeva pl. 51000 Ljubljana, Slovenija
phone: +386 1 5805 236
e-mail: andrej.kohont@fdv.uni-lj.si